Головна > Виконавче провадження

Виконавче провадження

Нормативно-правові акти, які регулюють діяльність приватних виконавців

 1. Конституція України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР
 2. Цивільний процесуальний кодекс України  від 18 березня 2004 р.№ 1618-ІV
 3. Кодекс законів про працю України від 10 грудня 1971 року
 4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 року № 8073-Х
 5. Господарський процесуальний кодекс України від 06.11.1991 № 1798-ХІІ
 6. Сімейний кодекс України від 10.01.2002 № 2947-ІІІ
 7. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-ІІІ
 8. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 № 4651-VІ
 9. Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-ІV
 10. Земельний кодекс України від 25.10.2001 № 2768-ІІІ
 11. Закон України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII
 12. Закон України «Про виконавче провадження» від 02.06.2016 № 1404- VIII
 13. Закон України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» від 02.06.2016 № 1403-VIII
 14. Закон України «Про запобігання корупції» від 14.10.2014 №1700-VII
 15. Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР
 16. Закон України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI
 17. Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-ХІІ
 18. Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 №2121-ІІІ
 19. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» від 23.02.2006 № 3477-VІ
 20. Закон України «Про іпотеку» від 05.06.2003 № 898-IV
 21. Закон України «Про гарантії держави щодо виконання судових рішень» від 05.06.2012 № 4901-VІ
 22. Закон України «Про судовий збір» від 8 липня 2011 року  N 3674-VI
 23. Закон України  від 17.листопада 1992 року №2790-ХІІ «Про статус народного депутата України»
 24. Закон України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні»
 25. Закон України  від 13 серпня 2002 року №700/2002 «Про статус депутатів місцевих рад»
 26. Закон України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 №2297-VІ
 27. Закон України від 14 травня 1992 року № 2343-ХІІ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», зі змінами
 28. Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2654-ХІІ «Про заставу»
 29. Закон України від 2 вересня 1993 року № 3425-ХІІ «Про нотаріат»
 30. Закон України від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР «Про оплату праці»
 31. Закон України від 12 липня 2001 року № 2658-ІІІ «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»
 32. Закон України від 29 листопада 2001 року № 2864-ІІІ «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна»
 33. Закон України від 19 червня 2003 року № 979- ІV «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим боргом та іпотечні сертифікати»
 34. Закон України від 01.07.2004 № 1952-ІV «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
 35. Закон України від 04.07.2012 № 5037-VI  «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення та спрощення процедури державної реєстрації земельних ділянок та речових прав на нерухоме майно»
 36. Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI  «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»
 37. Закон України  № 583-VII від 19.09.2013  «Про внесення змін до деяких законів України щодо виконання судових рішень»
 38. Закон України  № від 1304- VII від 03.06.2014 «Про мораторій на стягнення майна громадян України, наданого як забезпечення кредитів в іноземній валюті»
 39. Закон України «Про вищу раду правосуддя» від 21.12.2016 № 1798-VІІІ
 40. Закон України «Про заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і водовідведення за спожиті енергоносії» від 03.11.2016 № 1730-VІІІ
 41. Закон України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» від 23.06.2005 № 2711-ІV
 42. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване на території проведення антитерористичної операції» від 20.12.2016 № 1787-VІІІ
 43. Закон України «Про теплопостачання» від 02.06.2005 № 2633-ІV
 44. Закон України «Про електроенергетику» від 16.10.1997 № 575/97-ВР
 45. Закон України «Про впорядкування питань, пов’язаних із забезпеченням ядерної безпеки від 24.06.2004 № 1868-ІV
 46. Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам» від 16.11.2000 № 2109-ІІІ
 47. Закон України «Про правовий статус іноземцем та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 3773-VІ
 48. Закон України «Про відновлення платоспроможності державних вугледобувних підприємств» від 13.04.2017 № 2021-VІІІ
 49. Постанова Кабінету міністрів України від 24.09.2009 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян»
 50. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 липня 2002 року № 1087 ”Про заходи щодо підвищення ефективності діяльності органів державної виконавчої служби”
 51. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»
 52. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року № 146 “Про перелік видів доходів, які враховуються при визначенні розміру аліментів на одного з подружжя, дітей, батьків, інших осіб“
 53. Постанова Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 року № 1172 “Про затвердження переліку документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріуса”
 54. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2001 р. № 1724 „Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним”
 55. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2002 року № 985 “Про Порядок розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби”
 56. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2003 року № 607 “Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації”
 57. Постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2011 року № 845 «Про затвердження Порядку виконання рішень про стягнення коштів державного та місцевих бюджетів або боржників»
 58. Постанова Кабінету Міністрів України  від 03.09.2014 № 440 «Порядок  погашення заборгованості за рішеннями суду, виконання яких гарантується державою»
 59. Постанова КМУ № 1724 від 26.12.2001 «Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митницями ДФС майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі цього майна органам державної виконавчої служби і розпорядження ним»
 60. Постанова КМУ № 1102 від 17.12.2008 «Про затвердження Порядку тимчасового затримання та зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках та стоянках».
 61. Постанова КМУ № 189 від 22.02.2006 «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»
 62. Постанова КМУ № 554 від 29 квітня 2004 року «Про затвердження Порядку використання коштів виконавчого провадження»
 63. Постанова КМУ № 643 від 08 вересня 2016 «Про затвердження Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розміри і розмір основної винагороди приватного виконавця»
 64. Постанова КМУ № 641 від 23.08.2017 «Про внесення змін до Порядку виплати винагород державним виконавцям та їх розмірів і розміру основної винагороди приватного виконавця»
 65. Постанова КМУ від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства центральних органах виконавчої влади, Ради міністрів АРК, місцевих органах виконавчої влади»
 66. Постанова КМУ від 26.10.2011 № 1141 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно»
 67. Постанова КМУ від 25.12.2015 № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»
 68. Постанова КМУ від 05.07.2004 № 830 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна»
 69. Наказ Міністерства юстиції України від 02 квітня 2012 № 512/5 «Про затвердження інструкції з організації примусового виконання рішень»
 70. Наказ Міністерства юстиції України від 29 вересня 2016 № 2831/5 «Про затвердження Порядку реалізації арештованого майна»
 71. Наказ Міністерства юстиції України від 15 квітня 2004 року № 31/5 «Про затвердження Положення про порядок здійснення обліку та систематизації законодавства в органах та установах юстиції України»
 72. Наказ Міністерства юстиції України від 13.03.2008 №304/07 «Про заходи Міністерства юстиції щодо забезпечення, реалізації та гарантування конституційного права на звернення»
 73. Наказ Міністерства юстиції України від 23 березня 2000 року №10/5а, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 травня 2000 року за № 278/4499 «Про затвердження Порядку здійснення органами державної виконавчої служби виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) стосовно підприємств, установ, організацій, діяльність яких пов’язання з державною таємницею»
 74. Наказ Міністерства юстиції України, державної митної служби України від 17 серпня 2001 року № 46/5/571, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2001 року за № 720/5911 «Про затвердження Порядку передачі митними органами майна конфіскованого за рішенням судів, органам державної виконавчої служби»
 75. Наказ Міністерства юстиції України від 8 листопада 2002 року № 903/7 “Про забезпечення виконання вимог Закону України «Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб’єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження»
 76. Наказ Міністерства юстиції України від 14.02.2013 № 271/5 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства юстиції України»
 77. Наказ Міністерства юстиції України  від 23.06.2011 № 1707/5 «Про затвердження Положення про Головні територіальні управління юстиції міністерства юстиції України в Автономній республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі»
 78. Наказ Міністерства юстиції України від 02.11.2011 № 3255/5 «Про затвердження Порядку складання та надання запитів на службову інформацію, розпорядником якої є Державна виконавча служба України»
 79. Наказ Міністерства юстиції України та Державної митної служби України від 12.10.2009  № 1833/5/943 «Про затвердження порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та митних органів при переданні майна, конфіскованого за рішеннями суді, та розпорядження ним»
 80. Наказ Міністерства юстиції України, Пенсійного фонду України від 26 грудня 2011 року № 3593/5/39-1, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2011 року за № 1523/20261   „Про затвердження Порядку взаємодії органів державної виконавчої служби та Пенсійного фонду України”
 81. Наказ Міністерства юстиції  України  № 2432/5 від 05.08.2016 «Про затвердження Положення про автоматизовану систему виконавчого провадження»
 82. Наказ Міністерства юстиції України від 19.07.2017 № 2303/5 Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 10.02.2017 № 346/5 «Про затвердження критеріїв виплати винагороди державним виконавцям»
 83. Наказ Міністерства юстиції України від 29.09.2016 № 2830/5 «Про встановлення Видів та розмірів витрат виконавчого провадження»
 84. Наказ Міністерства юстиції України від 15.02.2017 № 388/5 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Міністерстві юстиції України, його територіальних органах, підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери його управління»
 85. Наказ Міністерства юстиції України від 07.06.2017 № 1829/5 «Про затвердження Правил ведення діловодства та архіву в органах державної виконавчої служби та приватними виконавцями»
 86. Наказ Міністерства юстиції України від 18.06.2015 № 1000/5 «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях»
 87. Наказ Міністерства юстиції України від 02.07.2012 № 973/5 «Про затвердження Інструкції з діловодства в Міністерстві юстиції України»
 88. Наказ Міністерства юстиції України від 29.07.2004 № 73/5 «Про затвердження Інструкції про порядок ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв»
 89. Наказ Міністерства фінансів України від 13 січня 1999 року № 11 та Постанова Правління Національного банку України від 31 березня 1999 року № 153 “Про затвердження Порядку розпорядження валютними цінностями (крім цінних паперів), дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінним камінням, що переходять у власність держави”
 90. Наказ Державного комітету України із земельних ресурсів від 23.07.2010 № 548 «Про затвердження Класифікації видів цільового призначення земель»
 91. Наказ міністерства фінансів України від 02.09.2014 №  879 «Про затвердження Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань»
 92. Постанова Правління Національного банку України від 4 жовтня 1999 року №489, зареєстрована в Міністерстві юстиції України 29 жовтня 1999 року за №740/4033 «Про затвердження Положення про порядок і умови зберігання цінних паперів, на які накладено арешт»
 93. Постанову Правління Національного банку України від 21 січня 2004 року № 22 зареєстрований в Міністерстві юстиції України 29 березня 2004 року за № 377/8976  «Про затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті»
 94. Наказ Державного казначейства України від 27.07.2000 № 68 «Про затвердження Інструкції про форми меморіальних ордерів бюджетних установ та порядок їх складання»
 95. Рішення  Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1853 від 25.12.2012 «Про затвердження Порядку реалізації на фондовій біржі цінних паперів, на які звернено стягнення»
 96. Інформаційний лист Вищого господарського суду України від 18 травня 2006 року № 01-8/1114 «Про Закон України введення мораторію на примусову реалізацію майна»
 97. Рішення Конституційного Суду України № 1-26/2012 від 13.12.2012 «У справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю «ДІД Конс» щодо офіційного тлумачення положень пункту 15 частини першої статті 37 Закону України «Про виконавче провадження» у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, статті 115 Господарського процесуального кодексу України, пунктів 1.3, 1.4 статті 1, частини другої статті 2, абзацу шостого пункту 3.7 статті 3 Закону України «Про заходи, спрямовані на забезпечення сталого функціонування підприємств паливно-енергетичного комплексу» (справа про стягнення заборгованості з підприємств  паливно-енергетичного комплексу)
 98. Постанова Пленуму Вищого спеціалізованого суду України  з розгляду цивільних та кримінальних справ № 10 від 14.06.2012 «Про судову практику розгляду цивільних справ у касаційному порядку»
 99. Рішення Конституційного Суду України  від 26.06.2013 по справі № 1-7/2013 «У справі за конституційним зверненням Акціонерної компанії «Харківобленерго» щодо офіційного тлумачення положень пункту 2 частини другої статті 17, пункту 8 частини першої статті 26, частини першої статті 50 Закону України «про виконавче провадження»
 100. Постанова   Пленуму Вищого адміністративного суду України № 14 від 30.09.2013   «Про внесення зміни до постанови Пленуму Вищого адміністративного суду України від 13 грудня 2010 року № 3 “Про практику застосування адміністративними судами законодавства у справах з приводу оскарження рішень, дій чи бездіяльності державної виконавчої служби”, зі змінами, внесеними згідно з постановою Пленуму Вищого адміністративного суду України від 21 травня 2012 року № 5 та від 14 вересня 2012 року № 10»
 101. Постанова   Пленуму Вищого Спеціалізованого суду з розглядц цивільних і кримінальних справ №  6 від 7 лютого 2014 року «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судових рішень у цивільних справах»
 102. Інформаційний лист Вищого Спеціалізованого суду з розгляд цивільних і кримінальних справ від  28.01.2013  № 24-152/0/4-13 «Про практику розгляду судами скарг на рішення, дії або бездіяльність державного виконавця чи іншої посадової особи державної виконавчої служби під час виконання судового рішення у цивільній справі»
 103. Постанова Пленуму Вищого Господарського суду України від 10.07.2014  № 6 «Про внесення змін і доповнень до деяких постанов пленуму Вищого господарського суду України»
 104. Лист Національного банку України від 12 червня 2003 року № 25-111/782-4215 “Про виконання постанов про арешт коштів клієнта”
 105. Вимоги ДСТУ 4163-2003 «Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів»

Визнання та виконання рішень іноземних судів та арбітражів на території України

 1. Конвенція з питань цивільного процесу. Підписана в Гаазі 1 березня 1954 року.
 2. Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах. Підписана в Гаазі 1965 року
 3. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Підписана 22 січня 1993 року у м. Мінську. Ратифіковано Верховною Радою України 10 листопада 1994 року
 4. Протокол до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних та кримінальних справах від 22 січня 1993 року. Ратифіковано Верховною Радою України 3 березня 1998 року
 5. Конвенція про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах. Підписана в м. Кишинів 7 жовтня 2002 року
 6. Закон України від 24 лютого 1994 року № 4002-ХІІ ’’Про міжнародний комерційний арбітраж’’
 7. Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2051-ІІІ ’’Про приєднання України до Конвенції про отримання за кордоном доказів у цивільних або комерційних справах’’
 8. Закон України від 19 жовтня 2000 року № 2052-ІІІ ’’Про приєднання України до Конвенції про вручення за кордоном судових та позасудових документів у цивільних або комерційних справах’’
 9. Постанова Верховної Ради України від 19 грудня 1992 року № 2889-ХІІ “Про ратифікацію угоди про порядок вирішення спорів, пов’язаних із здійсненням господарської діяльності”
 10. Постанова Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2002 року № 1203 “Про затвердження Порядку стягнення аліментів на дитину (дітей) у разі виїзду одного з батьків для постійного проживання в іноземній державі, з якою не укладено договір про надання правової допомоги”
 11. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 грудня 1999 року № 12 “Про практику розгляду судами клопотань про визнання й виконання рішень іноземних судів та арбітражів і про скасування рішень, постановлених у порядку міжнародного комерційного арбітражу на території України”
 12. Роз’яснення порядку пред’явлення до виконання рішень Міжнародного Комерційного арбітражного суду та Міжнародної арбітражної комісії при ТПП України. Міністерство юстиції України від 28 листопада 2002 № 27-3/1288