Головна > Новини > Прес-конференція з питань комплексного реформування системи примусового виконання судових рішень

Прес-конференція з питань комплексного реформування системи примусового виконання судових рішень

12.04.2018 в прес-центрі ІА “МОСТ-ДНІПРО” відбулася прес-конференція з питань комплексного реформування системи примусового виконання судових рішень в Україні та запровадження в дію інституту приватних виконавців.
В прес-конференції прийняли участь:
– Заступник Голови Асоціації приватних виконавців України – Олександр Сивокозов;
– Голова Ради приватних виконавців виконавчого округу Дніпропетровської області – Юрій Лисенко;
– Голова правління Громадської організації «Бюро приватних виконавців “Альтернатива” – Максим Селезньов.

Юрій Лисенко розповів про комплексне реформування системи примусового виконання рішень в Україні та запровадження в дію інституту приватних виконавців, що несе в собі побудову принципово нового, ефективного механізму виконання судових рішень. Основними тезами він зазначив:
“З моменту набрання чинності Закону України ” Про ограни та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів” та оновленої редакції Закону України “Про виконавче провадження”, в Україні успішно запрацювала так звана “змішана” система примусового виконання рішень, в рамках якої одночасно виконують свої функції як державні, так і приватні виконавці.
Приватним виконавцем може бути громадянин України, який досяг 25 років, має вищу юридичну освіту не нижче другого рівня, володіє державною мовою, має стаж роботи у галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років та склав кваліфікаційний іспит.
Хочу наголосити, що приватний виконавець, це особа, уповноважена державою здійснювати діяльність з примусового виконання рішень у порядку, встановленому законом, при цьому є суб’єктом незалежної професійної діяльності, а тому не має нічого спільного так званою “колекторською” діяльністю. Контроль за діяльністю приватного виконавця здійснюється Міністерством юстиції України.
На відміну від державних, в діяльності приватних виконавців дійсно існують певні обмеження, які стосуються виконання деяких категорій рішень, зокрема, про відібрання і передання дитини, встановлення побачення з нею або усунення перешкод у побаченні з дитиною; рішень про виселення та вселення фізичних осіб; рішень, за якими боржником є держава, державні органи, Національний банк України, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, державні та комунальні підприємства, установи, організації, юридичні особи, частка держави у статутному капіталі яких перевищує 25 відсотків, та/або які фінансуються виключно за кошти державного або місцевого бюджету; рішень про конфіскацію майна та інші, повний перелік яких визначений Законом…”

– Олександр Сивокозов повідомив про утворення Асоціації приватних виконавців України, яка об’єднує всіх приватних виконавців України з метою забезпечення реалізації завдань самоврядування приватних виконавців, а також, затвердження статуту організації.

Зауважив, що довіра суспільства до професії приватного виконавця неухильно росте:
“…Всього на даний час успішно здійснюють свою діяльність малим більше 100 приватних виконавців і це зовсім небагато, проте достатньо, щоб зробити перші висновки про ефективність і своєчасність запровадження інституту приватного виконання. Міністерство юстиції України задає високі критерії оцінювання претендентів, тому успішно здають іспити не більше третини кандидатів. Безумовно, достатньо високий прохідний бар’єр сприяє підбору дійсно професійно підготовлених фахівців.
Про повноцінну конкуренцію приватних виконавців і державних говорити ще зарано через їх невелику кількість, проте, впевнено можна заявити, що приватні виконавці мають певні переваги на користь ефективності та задають нові стандарти якості виконання.
Безпідставними виявилися і побоювання в суспільстві про “узаконення колекторства” та можливості рейдерських захоплень за допомогою приватних виконавців. Як ми бачимо, за 8 місяців діяльності жодного такого випадку не сталося, також, відсутні страхові випадки та притягнення до відповідальності.
Таким чином, довіра суспільства до професії неухильно росте, про це свідчить кількість звернень стягувачів до приватних виконавців, серед яких, майже, є і державні підприємства, що також свідчить про високий рівень довіри…”, – зазначив Олександр.

– Про перше професійне громадське об’єднання “Бюро приватних виконавців “Альтернатива”, яке є унікальним и єдиним в своєму роді не лише у Дніпропетровському регіоні, а й в Україні, розповів Максим Селезньов:
“Наша організація об’єднує собою досвідчених фахівців – працівників юридичних професій, громадських та наукових діячів, приватних виконавців, адвокатів, арбітражних керуючих, експертів з оцінки майна та інших фахівців, що мають досвід роботи у сфері примусового виконання рішень.
Метою нашої організації, в першу чергу, є:
– популяризація і сприяння розвитку інституту приватного виконання судових рішень і рішень інших органів;
– розробка та подальше впровадження дієвих змін в нормативно-правові акти, які регулюють питання, пов’язані зі сферою виконавчого провадження;
– сприяння розвитку інституту приватного виконання;
– діяльність, пов’язана з постійним вдосконаленням рівня правової допомоги, яку надають приватні виконавці.
Ми прагнемо максимального удосконалення процедури стягнення заборгованості, утому числі, керуючись досвідом країн, де тривалий час успішно працюють як “змішана” так і цілком приватна системи виконання рішень. Члени нашої організації, у складі робочої групи, неодноразово проводили зустрічі, обмін досвідом з колегами з Грузії, Германії, Франції, Нідерландів.
Вже на даному етапі очевидні вагомі переваги приватного виконання, які безпосередньо впливають на його якість:
– приватний виконавець має високу мотивацію у вигляді пропорційної винагороди;
– відсутність бюрократизму та корупційних ризиків;
– приватний виконавець має можливість персонально корегувати навантаження, а саме кількість виконавчих проваджень, які перебувають у нього на виконанні.
Все це, як показала практика приватних виконавців, сприяє ефективності виконання майже таких рішень, які тривалий час, з об’єктивних чи суб’єктивних причин, не були виконані органами державної виконавчої служби.
Безумовно, на початку будь-якої реформи існують і проблемні моменти, такі як недосконалість діючого законодавства, що призводить до неоднозначного, а в деяких випадках, упередженого тлумачення імперативних норм Закону, як наслідок, суперечливої судової практики з приводу аналогічних ситуацій; спроби окремих державних органів впливати на хід виконавчого провадження тощо.
Очевидно, що успішне реформування системи та вирішення всього спектру проблемних питань не можливе без професійної підтримки, саме тому “Бюро приватних виконавців “Альтернатива” запрошує до співпраці всіх бажаючих, готових прийняти безпосередню участь в програмах, пов’язаних з реалізацією проектів в підтримку реформування системи примусового виконання рішень.”