Головна > Новини > ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

Сьогодні, 22 лютого Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ зібрав науковців, практиків та здобувачів вищої освіти на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Правова держава: історія, сучасність та перспективи формування».

Метою конференції є обговорення широкого кола актуальних правових проблем сучасності, в тому числі перспектива розвитку вітчизняної науки в умовах європейської інтеграції.

Привітали учасників ректор ДДУВС, кандидат юридичних наук, полковник поліції Заслужений юрист України – Андрій Фоменко, доктор юридичних наук, доцент, проректор ДДУВС, Заслужений юрист України – Лариса Наливайко, доктор філософських наук, професор, проректор ДДУВС, Заслужений юрист України – Олена Марченко.

У роботі конференції взяли участь науковці, викладачі вишів Києва, Дніпра, Запоріжжя, представники суддівського корпусу Дніпропетровської області, практикуючі юристи, адвокати, представники громадських об’єднань, зокрема, Микола Маслюженко – адвокат, заступник Голови правління ГО «БПВ «Альтернатива».

На пленарному засіданні доповідачі торкнулися актуальних тем у різних правових сферах та наукових напрямках. Особливо хочеться визначити деякі з них.

Лариса Наливайко у своїх тезах торкнулася поняття методології дослідження взаємодії органів судової влади інститутів громадянського суспільства.

Такій гострій соціальній проблемі, як дитяча жорстокість та новаціям законодавства у сфері протидії булінгу присвятила свій виступ Ольга Захарова – перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області.

Про новели Кодексу адміністративного судочинства України, зокрема, про сучасний «Електронний суд», яким він буде, перспективи запровадження та очікуваний результат розповіли суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, доктор юридичних наук, доцент – Василь Ільков та  суддя Дніпропетровського окружного адміністративного суду, кандидат юридичних наук – Світлана Ніколайчук.

Микола Маслюженко – адвокат, заступник Голови правління ГО «БПВ «Альтернатива» виступив з доповіддю, яку присвятив сучасним аспектам виконавчого провадження, як завершальної стадії судового процесу в умовах комплексного реформування судової системи в Україні.

«Сучасна Україна перебуває в стані численних реформ у сфері законодавства, спрямованих на вдосконалення і врегулювання правових механізмів діяльності державних інститутів виконавчої гілки влади. Одним з таких кроків є вдосконалення і систематизація законодавства щодо чіткої процедури примусового виконання рішень судів. Ефективна система примусового виконання рішень є одним зі стовпів сучасної правової держави. Без належного примусового виконання рішень побудова правової європейської держави є неможливою.

У зв’язку з цим, на державу покладається обов’язок щодо створення, зміцнення та розбудови дієвої системи примусового виконання рішень, у тому числі шляхом імплементації європейських норм та стандартів у національне законодавство України. До того ж, примусове виконання рішень, як завершальна стадія судового провадження, е невід’ємною частиною дотримання права людини на справедливий судовий розгляд упродовж розумного строку, закріпленого в статті 6 Конвенції про захист прав людини й основоположних свобод.», – наголосив Микола Маслюженко.

Друга частина конференції пройшла у форматі секційних засідань, присвячених обговоренню таких тем, як:

  • Кримінальна відповідальність та розслідування злочинів: історія та сучасність;
  • Гуманітарні виміри функціонування правової держави;
  • Правові проблеми трудового права, цивільного права, цивільно-процесуально права, господарського права, земельного права, аграрного права, екологічного права, сімейного права, фінансового права;
  • Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень.

ГО «БПВ «Альтернатива» вдячні Дніпропетровському державному університету внутрішніх справ за запрошення, як завжди, високий рівень організації та проведення заходу.